Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: 08.09.2021

EK WOOD OÜ ("meie") haldab veebisaiti https://ekwood.ee (edaspidi "Teenus").

Sellelt lehelt leiad meie privaatsuspoliitika põhimõtted, mis puudutavad isikuandmete kogumist, kasutamist ja avaldamist, kui külastad meie veebilehte.

Kasutame veebilehe külastajate andmeid teenuse osutamiseks ja täiustamiseks. Teenust kasutades nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Definitsioonid

Isiklikud andmed

Isikuandmed on andmed elava isiku kohta, kes on nende andmete (või nende ja muu meie valduses oleva või tõenäoliselt meie valdusse jõudva teabe) põhjal tuvastatav.

Kasutusandmed

Kasutusandmed on automaatselt kogutavad andmed, mis on genereeritud teenuse kasutamise või teenuse infrastruktuuri enda kaudu (näiteks lehe külastuse kestus).

Küpsised

Küpsised on väikese andmemahuga tekstifailid, mille veebilehitseja on salvestanud kliendi poolt kasutatavasse seadmesse.

Andmetöötleja (või teenusepakkujad)

Vastutav andmetöötleja on isik, kes (kas üksi või koos või koos teiste isikutega) määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisi.

Selle privaatsuspoliitika tähenduses oleme teie andmete vastutav töötleja.

Võime kasutada teie andmete tõhusamaks töötlemiseks erinevate teenusepakkujate teenuseid.

Andmesubjekt

Andmesubjekt on iga isik, kes on isikuandmete subjekt.

Kasutaja

Kasutaja on meie Teenust kasutav isik. Kasutaja vastab Andmesubjektile, kes on Isikuandmete subjekt.

Teabe kogumine ja kasutamine

Kogume mitut erinevat tüüpi teavet erinevatel eesmärkidel, et pakkuda ja täiustada teenust.

Kogutud andmete tüübid

Isiklikud andmed

Teenuse kasutamise ajal võime paluda teil esitada meile teatud isikut tuvastav teave, mida saab kasutada teiega ühenduse võtmiseks või teie tuvastamiseks ("Isikuandmed"). Isiku tuvastamise teave võib hõlmata, kuid mitte ainult:

 • E-posti aadress
 • Eesnimi ja perekonnanimi
 • Küpsised ja kasutusandmed

Võime kasutada teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks uudiskirjade, turundus- või reklaammaterjalide ja muu teile huvipakkuva teabe edastamiseks. Võite meiega ühendust võttes loobuda meilt mõne või kõigi nende teadete saamisest.

Kasutusandmed

Võime koguda teavet selle kohta, kuidas Teenust kasutatakse ("Kasutusandmed"). Need kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie arvuti IP-aadress, brauseri tüüp, brauseri versioon, meie teenuse lehed, mida külastate, teie külastuse kellaaeg ja kuupäev, nendel lehtedel veedetud aeg, kordumatu seadme identifikaatorid ja muud diagnostikaandmed.

Asukohaandmed

Võime kasutada ja salvestada teavet teie asukoha kohta. Kasutame neid andmeid oma teenuse funktsioonide pakkumiseks, teenuse täiustamiseks ja kohandamiseks.

Asukohaandmete kasutamist saate lubada või keelata igal ajal oma seadme seadete kaudu.

Küpsiste andmed

Kasutame küpsiseid, et jälgida meie veebilehel toimuvat ja säilitada teatud teavet.

Küpsised võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit. Küpsised saadetakse veebisaidilt teie brauserisse ja salvestatakse teie seadmesse.

Veebilehitsejale on võimalik anda käsk keelduda kõigist küpsistest või anda märku küpsise saatmisest. Kui te aga küpsiseid ei luba, ei pruugi teil olla võimalik mõnda meie teenuse osa kasutada.

Näited meie kasutatavatest küpsistest:

 • Seansiküpsised. Kasutame oma veebilehel seansiküpsiseid.
 • Eelistusküpsised. Kasutame oma teenuse kasutamiseks eelistusküpsiseid.
 • Turvaküpsised. Turvalisuse eesmärgil kasutame turvaküpsiseid.

Andmete kasutamine

EK WOOD OÜ kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

 • Meie teenuse osutamiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks
 • Et teavitada teid meie teenuse muudatustest
 • Võimaldamaks teil kasutada meie teenuse interaktiivseteseid funktsioone, kui soovite seda teha
 • Klienditoe pakkumiseks
 • Analüüsi või väärtusliku teabe kogumiseks, et saaksime oma teenust täiustada
 • Meie teenuse kasutamise jälgimiseks
 • Tehniliste probleemide tuvastamiseks, ennetamiseks ja lahendamiseks
 • Et pakkuda teile uudiseid, eripakkumisi ja üldist teavet muude meie pakutavate kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mis on sarnased nendega, mille olete juba ostnud või mille kohta olete küsinud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud sellist teavet mitte saada.

Andmete säilitamine

EK WOOD OÜ säilitab Teie Isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meilt nõutakse teie andmete säilitamist kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute jõustamiseks.

EK WOOD OÜ säilitab Kasutusandmeid ka sisemise analüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse üldjuhul lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse meie teenuse turvalisuse või funktsionaalsuse parandamiseks või kui meil on seaduslik kohustus neid andmeid pikema aja jooksul säilitada.

Andmete edastamine

Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, võidakse edastada arvutitesse, mis asuvad väljaspool teie maakonda, osariiki, riiki või muud valitsuse jurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni omast, ning neid võib säilitada.

Andmete avalikustamine

Avalikustamine õiguskaitseorganitele

Teatud asjaoludel võidakse EK WOOD OÜ-lt nõuda Teie Isikuandmete avaldamist, kui seda nõuab seadus või vastusena ametiasutuste (nt kohus või valitsusasutus) kehtivatele taotlustele.

Seaduslikud nõudmised

EK WOOD OÜ võib avaldada Teie Isikuandmeid heas usus, et selline toiming on vajalik selleks, et:

 • Täita seadusest tulenevat kohustust
 • EK WOOD OÜ õiguste või vara kaitsmiseks
 • Teenusega seotud võimalike õigusrikkumiste ennetamiseks või uurimiseks
 • Teenuse kasutajate või avalikkuse isikliku turvalisuse kaitsmiseks
 • Kaitseks juriidilise vastutuse eest

Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu edastamise meetod ega elektrooniline säilitamisviis pole 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada teie isikuandmete kaitsmiseks äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Millised on teie õigused?

Meie eesmärk on astuda mõistlikke samme, et võimaldada teil oma Isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või piirata nende kasutamist.

Kui te ei saa oma Isikuandmeid muuta, võtke meiega nõutavate muudatuste tegemiseks ühendust.

Kui soovite saada teavet, milliseid isikuandmeid me teie kohta säilitame ja kui soovite, et need meie süsteemidest eemaldataks, võtke meiega ühendust. Teatud juhtudel on teil õigus:

 • Juurdepääs teie isikuandmetele ja nende koopia saamiseks
 • Teie kohta hoitavate ebatäpse isikuandmete parandamiseks
 • Taotleda enda kohta hoitavate Isikuandmete kustutamist

Teil on õigus andmete teisaldatavusele EK WOOD OÜ-le edastatud teabe osas. Saate taotleda oma Isikuandmete koopiat üldkasutatavas elektroonilises vormingus, et saaksite neid hallata ja teisaldada.

Pange tähele, et võime paluda teil enne sellistele taotlustele vastamist oma isikut kinnitada.

Teenusepakkujad

Võime oma teenuse hõlbustamiseks kasutada kolmandatest osapooltest ettevõtteid ja üksikisikuid ("teenusepakkujad"), et osutada või analüüsida teenuseid meie nimel.

Nendel kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel ja nad on kohustatud neid mitte avaldama ega kasutama muul eesmärgil.

Analüütika ja turvalisus

Võime oma teenuse kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks kasutada kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid.

Google Analytics

Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütika teenus, mis jälgib ja annab aru veebisaidi liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks.

Saate loobuda oma tegevuse veebilehel Google Analyticsile kättesaadavaks tegemisest, installides Google Analyticsi loobumisbrauseri lisandmooduli. Lisandmoodul takistab Google Analyticsi JavaScriptil (ga.js, analytics.js ja dc.js) jagamast Google Analyticsiga teavet külastuste kohta.

Lisateabe saamiseks Google'i privaatsustavade kohta külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste https://policies.google.com/privacy

Google ReCaptcha

ReCAPTCHA on Google'i pakutav teenus, mis võimaldab meil veenduda, et meie kontaktvormipäringuid esitavad ainult päris inimesed, mitte robotid ega rämpspostitajad. Google paigutab teie brauserisse küpsise nimega NID, mis edastab teavet, nagu teie brauseri keel, kuupäev, mitu hiireklõpsu olete ekraanil teinud ja millised muud Google'i küpsised teie seadmes võivad olla. https://developers.google.com/recaptcha

Käitumuslik turundus

EK WOOD OÜ võib kasutada uuesti turundamise teenuseid, et reklaamida teile kolmandate isikute veebisaitidel pärast meie teenuse külastamist. Meie ja meie kolmandatest osapooltest müüjad kasutame küpsiseid, et teavitada, optimeerida ja esitada reklaame teie varasemate meie teenuse külastuste põhjal.

Google Ads

Google Adsi uuesti turundamise teenust pakub Google Inc. Saate Google Analyticsist displeireklaamide jaoks loobuda ja Google'i Display-võrgustiku reklaame kohandada, külastades Google'i reklaamide seadete lehte: https://adssettings.google.com/

Google soovitab oma veebibrauseri jaoks installida ka Google Analyticsi loobumisbrauseri lisandmooduli – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analyticsi loobumisbrauseri lisandmoodul annab külastajatele võimaluse takistada nende andmete kogumist ja kasutamist Google Analyticsi poolt.

Lisateabe saamiseks Google'i privaatsustavade kohta külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste veebilehte: https://policies.google.com/privacy

Facebook

Facebooki taasturundamise teenust pakub Facebook Inc.

Facebooki huvipõhistest reklaamidest loobumiseks järgige Facebooki juhiseid: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook järgib käitumispõhise veebireklaami isereguleerivaid põhimõtteid, mille on kehtestanud Digital Advertising Alliance. Samuti saate Facebookist ja teistest osalevatest ettevõtetest loobuda USA-s asuva Digital Advertising Alliance'i kaudu: https://www.aboutads.info/choices/, või Kanada digitaalse reklaamiliidu kaudu: https://youradchoices.ca/ või European Interactive Digital Advertising Alliance kaudu: https://www.youronlinechoices.eu/, või loobuda oma mobiilseadme seadete abil.

Facebooki privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Facebooki andmepoliitikat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Lingid teistele veebilehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei halda. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt üle vaadata iga külastatava saidi privaatsuspoliitika. Meil ei ole mingit kontrolli ega saa vastutada kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitika ega tavade üle.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt värskendada. Teavitame teid kõikidest muudatustest, avaldades privaatsuspoliitika muudatused sellel lehel.

Soovitame teil selle privaatsuspoliitika perioodiliselt üle vaadata, et olla muudatustega kursis. Selle privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad siis, kui need sellele lehele postitatakse.

Kontakt

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust: info@ekwood.ee